Registeret revisor og
    autorisert regnskapsfører

Medlem av Den
    Norske Revisorforening

 
OM OSS

Enkeltpersonforetaket Revisor Gry Kristin Kristiansen ble stiftet i 2004. Selskapet er lokalisert til Strandgaten 9 i Bergen. Kontoret inngår i et kontorfellesskap med 5 andre revisorer. Selskapet er underlagt ettersyn fra Kredittilsynet og Den Norske revisorforening. Dette er med på oppretthode faglig kvalitet og habilitet hos selskapet. Deltakere i selskapet er underlagt obligatorisk etterutdanning. Selskapet er også medlem i Den Norske Revisorforening. Den Norske Revisorforening fungerer som en rådgiver i revisjonsmessige, regnskapstekniske og skattemessige spørsmål, og er dermed med på å sikre faglig kompetanse i selskapet.Gry Kristin Kristiansen:

Gry Kristin Kristiansen er utdannet revisor ved Høyskolen i Kristiansand samt Handelshøyskolen i Bergen. Hun ble autorisert som revisor i 2003. Hun har fra 1999 til 2004 arbeidet hos selskapet Flakne og Solberg AS i Bergen. Arbeidet har vært meget variert med små og mellomstore selskaper i de fleste bransjer. Dette har gitt en bred erfaring. I 2003 og 2004 har hun jobbet som oppdragsansvarlig revisor med ansvar for medarbeideres arbeid.