Registeret revisor og
    autorisert regnskapsfører

Medlem av Den
    Norske Revisorforening

 
VI KAN TILBY:


• Revisjon av aksjeselskap, økonomiske foreninger og andre selskaper som er pålagt eller ønsker revisjon.

• Utarbeidelse av selvangivelse og årsoppgjør for aksjeselskap

• Regnskapsførsel for selskaper vi ikke reviderer

• Utarbeidelse av selvangivelse for enkelpersonsforetak

• Økonomisk rådgiving i forbindelse med oppstart og omdannelse av virksomheter

• Generell økonomisk rådgiving